45. Gody Żywieckie

Żywieckie Gody to tradycja kolędowa na Żywiecczyźnie. Kolędowanie to prastary zwyczaj, wywodzący się jeszcze z czasów pogańskich,który ma na celu zapewnienie pomyślności w nowym roku oraz odpędzenie złych duchów. Do Żywca zawitały grupy kolędnicze z okolicznych miejscowości. Barwny korowód przeszedł główną ulicą miasta na żywiecki rynek, gdzie poszczególne grupy prezentowały się zgromadzonej publiczności.